Kolejny raz musimy się wszyscy razem połączyć  i spotkać w Warszawie pod Sejmem o godz 11 wdniu 26 -02-2016.Koordynatorem z ramienia OZZPDMIF jest nasza kleżanka Barbara Dudek tel 668677009.Bronimy Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.Tym razem wyjazd jest organizowany przez poszczególne terenowe organizacje.Spotykamy sie na miejscu.Życzę powodzenia .Pzrewodnicząca -w załączniku list do Zarządu  Głównego SFP

 

Poniżej tereść mojego pisma do Przewodniczacej FZZ i jedna kopia pisma wysłanego przez  FZZ do Pana Marszałka Sejmu.Mam nadzieję ,że rownież Krajowa Rada Dialogu Społecznego została na ostatnim spotkaniu poinformowana przez przew.  FZZ Dorotę Gardias o problemie wokół Ustawy  Zawodzie Fizjoterapeuty.Jesteśmy bowiem członkami Forum i oczekujemy pełnego zaangażowania federacji w rozwiązywanie problemów również innych zawodow medycznych.

Poniżej zamieszczam informacje o proteście organizowanym pzrez SFP.Chętnych z Wrocławia i okolic proszę o kontakt do 23 lutego pod tel 501474 906- przewodnicząca ZK OZZPDMIF Grażyna Musiałkiewicz

26 pażdziernika 2015 Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty.Wszyscy się cieszyliśmy ,że po 28 latach walki wreszcie fizjoterapeuci mają uregulowany status zawodowy, a pacjenci pewność ,że trafią do pracownika w pełni wykształconego który im nie zaszkodzi lecz pomoże.Niestety dalej trwa dyskusja i próba zablokowania wejścia w życie ustawy .Grupa posłów PIS złożyła w sejmie w dniu 09-02-2016 projekt ustawy o zamianie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty,którego celem jest przedłużenie vacatio- legis ustawy do 24 miesięcy.Przed podpisaniem ustawy przez Pana Prezydenta

W imieniu Pani prezes KIDL Elżbiety Puacz oraz swoim własnym zapraszam wszystkie organizacje zrzeszone w  naszym porozumieniu jak również inne  na spotkanie, które odbędzie sie w dniu 2016-02-05 w Warszawie w siedzibie KIDL ul Konopacka 4. Tematem są sprawy dotyczące pracowników zatrudnionych w diagnostyce laboratoryjnej.Kontakt Przewodnicząca OZZPDMIF Grażyna Musiałkiewicz-501474 906

Plan spotkań ZG OZZPDMIF w 2016r

11 marzec,17 czerwic,16 wrzesień,09 grudzień

Z inicjatywy naszej organizacji  w dniu 25-01-2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli innych zawodów medycznych z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.Uczestnikami spotkania byli również  Pan Minister Piotr Warczyński oraz  Pan Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń.Stronę związkową reprezentowali  Grażyna Musiałkiewicz Przewodnicząca ZK OZZPDMIF ,koordynator porozumienia międzyzwiązkowego,Roman Badach Rogowski -Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,Iwona Kozłowska-Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycz

W dniu 15-12-2015 odbyło sie spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na które zaproszenie otrzymała również nasza organizacja.Na spotkaniu reprezentowała nas przewodnicząca naszego związku.Spotkanie poświęcone było wynagrodzeniom w sektorze ochrony zdrowia.Na spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele pracodawców jak i związków zawodowych.Zabierając głos G.

W dniu 2015-11-04 odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia  dotyczącego współpracy z organizacjami  reprezentującymi różne zawody medyczne.Wypracowaliśmy  wspólne stanowisko/czytaj załącznik/ i w związku z tym zapraszamy wszystkich którzy razem z nami byli w Warszawie w dniu 28-09-2015  oraz tych którzy zastanawiają się czy warto razem coś zrobić do współpracy.Podczas manifestacji pokazaliśmy ,że jesteśmy,mamy swoje problemy i będziemy wspólnie dalej walczyć.Nie pozwólmy na bycie "służbą dla służby zdrowia".

Strony