Wszyscy razem 24 września 2016

PROTEST ZAWODÓW MEDYCZNYCH  WARSZAWA 24 września 2016-zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą nakładów na ochronę zdrowia

poniżej krótka historia wspólnych działań

Komunikat do mediów po spotkaniu PZM w dniu 05-08-2016

 Przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, skupiającego 9 ogólnopolskich związków zawodowych oraz wiele innych organizacji wszystkich zawodów medycznych, zebrani w dniu 5 sierpnia 2016 roku w Warszawie wyrazili wspólnie swoje głębokie zaniepokojenie przyszłością publicznej służby zdrowia w naszym Kraju. Powodem tego zaniepokojenia jest przedstawiona niedawno przez ministra zdrowia propozycja reformy publicznej służby zdrowia, w tym przede wszystkim warunki finansowe, w jakich będzie ona funkcjonować.

Spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą

Jak wszyscy wiemy powstało porozumienie organizacji medycznych zrzeszajacych jednorodne zawody medyczne. Celem porozumienia jest wspólna walka o godne zarobki dla nas wszystkich. Wystosowaliśmy pismo o spotkanie do Pani Premier Beaty Szydło ,ale odpowiedzi udzieliła Pani Minister Beata Kempa.

Stanowisko OZZPDMIF

Przedstawiam stanowisko naszej organizacji odnośnie propozycji podwyżki plac przedstawionej na Komisji Trójstronnej.Stanowisko opracowałam wspólnie z kolegami z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przesłane zostało również do FZZ.

Propozycja Ministerstwa daleka od oczekiwań- będzie niewiele więcej od najniższej krajowej

Jak wszyscy wiemy co najmniej  od roku bardzo intensywnie walczymy o podwyżki dla innych grup medycznych i nie tylko. Podpisane zostało porozumienie 9 organizacji związkowych zrzeszających największą grupę wszystkich jednorodnych grup zawodów medycznych. Wysłane przez nas pisma do Pani Premier oraz do wszystkich central związkowych pozostały bez echa. Może nie do końca albowiem wszyscy odnoszą się do prac Rady Dialogu Społecznego i Komisji Trójstronnej i tam skierowane zostały nasze postulaty.

Spotkanie w Mąchocicach

Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia"zaprosił nas na swój zjazd który odbył sie w dniach10-12-06 2016 w Mąchocicach.Naszą organizacje reprezentowała Przew. G. Musiałkiewicz i vice przew. B. Dudek. Rozmawialiśmy głównie o Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty. Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące przystapienia do FZZ,poinformowała rwnież o Radzie Dialogu Społecznego i pracach Komisji Trójstronnej ds/ochrony zdrowia.

FZZ-spotkanie zawodów medycznych- dalej bez zmian

W dniu 02-06-2016  odbyło sie zebranie przedstawicieli zawodów medycznych  skupionych w FZZ. Spotkanie zorganizowała P. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias na prośbę zainteresowanych stron/OZZPDMIF ,KZZPRM/.W trakcie dyskusji strony podjęły decyzję o wystąpieniu do Prezydium FZZ o akceptację powstania stałego zespołu ds/ochrony zdrowia.

31 MAJA 2016 WAŻNA DATA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Po 28 latach starań dzisiaj wchodzi w życie Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty.Jakie kontrowersje wzbudzały prace nad ustawą i kto był jej przeciwny wszyscy wiemy.Nadal w środowisku medycznym słychac różne opinie,ale teraz to już nie jest ważne. Ważne jest to ,że całe środowisko fizjoterapeutów pokazało,że potrafi o swoje sprawy zawalczyć wspólnie .Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili sie do powstania tej ustawy. Podziękowanie należy sie Panu Prof.

Strony