W dniu 11-04-2016 odbyło się kolejne spotkanie ogólnokrajowych związków zawodowych zrzeszających pracowników medycznych. Tym razem gościły nas  u siebie koleżanki z OZZPIP.Omówiono przebieg prac w Trójstronnym Zespole ds Ochrony Zdrowia skupiając się na projekcie ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujacych działalność leczniczą.Wystosowaliśmy w tej sprawie listy do Pana Piotra Dudy Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, do przedstawicieli central zwiazkowych reprezentowanych w Radzie Dialogu Spolecznego i Trójstronnym Zespole ds Ochrony Zdrowia oraz do pracodawców. Poniżej  treść komunikatu dla mediów.