Kolejny raz musimy się wszyscy razem połączyć  i spotkać w Warszawie pod Sejmem o godz 11 wdniu 26 -02-2016.Koordynatorem z ramienia OZZPDMIF jest nasza kleżanka Barbara Dudek tel 668677009.Bronimy Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.Tym razem wyjazd jest organizowany przez poszczególne terenowe organizacje.Spotykamy sie na miejscu.Życzę powodzenia .Pzrewodnicząca -w załączniku list do Zarządu  Głównego SFP

 

Załączniki: