PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO:

Przewodnicząca - Grażyna Musiałkiewicz (elektroradiologia)

V-ce Przewodniczący – Barbara Dudek (fizjoterapia)

Sekretarz – Donata Bobrowska (diagnostyka laboratoryjna)

Członkowie Prezydium:

Ałaszkiewicz –Pietr Maria, Jaszcz Leszek, Starzyńska Beata 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca - Emilia Sanecka-Chmiel

Członkowie KR – Kaczmarek Iwona , Struzik Leszek