Poniżej tereść mojego pisma do Przewodniczacej FZZ i jedna kopia pisma wysłanego przez  FZZ do Pana Marszałka Sejmu.Mam nadzieję ,że rownież Krajowa Rada Dialogu Społecznego została na ostatnim spotkaniu poinformowana przez przew.  FZZ Dorotę Gardias o problemie wokół Ustawy  Zawodzie Fizjoterapeuty.Jesteśmy bowiem członkami Forum i oczekujemy pełnego zaangażowania federacji w rozwiązywanie problemów również innych zawodow medycznych.