Przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, skupiającego 9 ogólnopolskich związków zawodowych oraz wiele innych organizacji wszystkich zawodów medycznych, zebrani w dniu 5 sierpnia 2016 roku w Warszawie wyrazili wspólnie swoje głębokie zaniepokojenie przyszłością publicznej służby zdrowia w naszym Kraju. Powodem tego zaniepokojenia jest przedstawiona niedawno przez ministra zdrowia propozycja reformy publicznej służby zdrowia, w tym przede wszystkim warunki finansowe, w jakich będzie ona funkcjonować.

Jak wszyscy wiemy powstało porozumienie organizacji medycznych zrzeszajacych jednorodne zawody medyczne. Celem porozumienia jest wspólna walka o godne zarobki dla nas wszystkich. Wystosowaliśmy pismo o spotkanie do Pani Premier Beaty Szydło ,ale odpowiedzi udzieliła Pani Minister Beata Kempa.

Przedstawiam stanowisko naszej organizacji odnośnie propozycji podwyżki plac przedstawionej na Komisji Trójstronnej.Stanowisko opracowałam wspólnie z kolegami z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przesłane zostało również do FZZ.

Jak wszyscy wiemy co najmniej  od roku bardzo intensywnie walczymy o podwyżki dla innych grup medycznych i nie tylko. Podpisane zostało porozumienie 9 organizacji związkowych zrzeszających największą grupę wszystkich jednorodnych grup zawodów medycznych. Wysłane przez nas pisma do Pani Premier oraz do wszystkich central związkowych pozostały bez echa. Może nie do końca albowiem wszyscy odnoszą się do prac Rady Dialogu Społecznego i Komisji Trójstronnej i tam skierowane zostały nasze postulaty.

Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia"zaprosił nas na swój zjazd który odbył sie w dniach10-12-06 2016 w Mąchocicach.Naszą organizacje reprezentowała Przew. G. Musiałkiewicz i vice przew. B. Dudek. Rozmawialiśmy głównie o Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty. Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące przystapienia do FZZ,poinformowała rwnież o Radzie Dialogu Społecznego i pracach Komisji Trójstronnej ds/ochrony zdrowia.

W dniu 02-06-2016  odbyło sie zebranie przedstawicieli zawodów medycznych  skupionych w FZZ. Spotkanie zorganizowała P. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias na prośbę zainteresowanych stron/OZZPDMIF ,KZZPRM/.W trakcie dyskusji strony podjęły decyzję o wystąpieniu do Prezydium FZZ o akceptację powstania stałego zespołu ds/ochrony zdrowia.

Po 28 latach starań dzisiaj wchodzi w życie Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty.Jakie kontrowersje wzbudzały prace nad ustawą i kto był jej przeciwny wszyscy wiemy.Nadal w środowisku medycznym słychac różne opinie,ale teraz to już nie jest ważne. Ważne jest to ,że całe środowisko fizjoterapeutów pokazało,że potrafi o swoje sprawy zawalczyć wspólnie .Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili sie do powstania tej ustawy. Podziękowanie należy sie Panu Prof.

Poniżej przedstawiam główne tezy konferencji prasowej Zwiazkow Zawodowych która odbyła się w dniu 14 03 2016 oraz treść listu wysłanego do Pani Premier Beaty Szydło.

Z inicjatywy OZZL odbyło się w Warszawie kilka spotkań zwiazków zawodowych zrzeszających różne jednorodne zawody medyczne.Efektem tych spotkań jest propozycja minimalnej stawki bazowej uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach zawodowych w odniesieniu do średniej krajowej w gospodarce narodowej wypracowana przez poszczególne organizacje zaakceptowana przez wszystkich uczestników.W dniu 14-03-2016 odbyła sie konferencja poświęcona temu tematowi na której podpisany został przez wszystkich list do Pani Premier Beaty Szydło.Po podpisanu list został przekazany do Kancelarii Parezesa Rady

Jesteśmy po wspólnej manifestacji przedstawicieli Fizjoterapii która odbyła sie w dniu 26-02-2016 w Warszawie.Organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Naszą grupą kierowała vice przewodnicząca  Barbara Dudek  która dzień wcześniej uczestniczyła na zaproszenie ZG SFP w spotkaniu roboczym .W trakcie manifestacji wręczone zostały petycje .

Strony