Nasza organizacja popiera Protest Rezydentów który obecnie przekształcił się w protest PZM.Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału.Zapraszamy pzrzedstawicieli róznych zawodów medycznych nie tylko tych zrzeszonych w organizacjach związkowych do udziału w walce o nas wszystkich.Przypominam PZM-Porozumienie zawodów Medycznych powstało w 2016 roku w marcu a nie jak podają niektóre media  2. 10 2017..Przewodnicząca

W tym dniu  doczekaliśmy się czytania projektu obywatelskiego dotyczącaego najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Projekt Ministra Zdrowia który obecnie czeka na podpis Prezydenta jest daleki od naszych oczekiwań.Nikt z rządzących nie jest zainteresowany dialogiem z przedstawicielami służby zdrowia.PZM jest jedyną i największą  organizacją skupiającą wszystkie zawody medyczne.W naszym projekcie mówimy nie tylko o naszych zarobkach, ale przede wszystkim o większych nakładach  na publiczną służbę zdrowia. Bardzo trudno było nam wszystkim wypracować ten dokument.

Zebranie Zarządu Głównego OZZPDMIF 09-06-2017 godz16 Wrocław siedziba Zarządu.

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w pikiecie pod Sejmem w dniu 07-06-2017 w godzinach 11-14.Protestujemy przeciw ustawie proponowanej przez Ministra Zdrowia ,która dotyczy między innymi ustalenia minimalnej płacy dla pracowników medycznych.Pamiętajmy iż docelowo proponowana kwota będzie osiągnięta dopiero w 2021 roku.Przez ten okres nie będzie żadnych podwyżek w zakladach pracy,podwyżki o których mowa w ustawie są uzaleznione od sytuacji finansowej szpitala.Poniżej ustawa-propozycja która będzie czytana 07-06-2017

Kolejne spotkanie związków zawodowych reprezentujących pracowników laboratoriów diagnostycznych, radiologii, radioterapii, fizjoterapii, ratownictwa medycznego ,psychologów odbyło sie w dniu 24-04-2017 we Wrocławiu.Tematem spotkania były problemy zwiazane z uzyskaniem właściwego poziomu wynagradzania naszych grup zawodowych.Poniżej tekst listu otwartego do Pani Prmier Beaty Szydło.

Poniżej wysyłam nasz protest który wysłany został do klubów parlamentarnych PO,Nowoczesna,PIS,Kukiz 15,PSL oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza

Zebrania Zarządu Głównego planowane są w następujących terminach:

17- marzec,09-czerwiec ,22-wrzesień,15-grudzień

możiwa korekta terminów w zależności od potrzeb

W dniu 20-01-2017 organizujemy szkolenie dla naszych skarbników.,które rozpocznie się o godz.13. Obecność obowiązkowa. Zgłoszenia do 10 -01-2017

kontakt  -Elżbieta Janiszewska-  esteraj@poczta.onet.pl  tel 501474905

Zapraszam na zebranie Zarządu Głównego połączonego ze spotkaniem Wigilijnym w dniu 2016-12-09 godz.16 ul Rękodzielnicza1 Wrocław.Ze względów organizacyjnych do 20 listopda proszę zgłaszać chętnych na spotkanie do kol. Elżbiety Janiszewskiej esteraj@poczta.onet.pl  tel 50474905

 

 

 

Strony