W tym dniu  doczekaliśmy się czytania projektu obywatelskiego dotyczącaego najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Projekt Ministra Zdrowia który obecnie czeka na podpis Prezydenta jest daleki od naszych oczekiwań.Nikt z rządzących nie jest zainteresowany dialogiem z przedstawicielami służby zdrowia.PZM jest jedyną i największą  organizacją skupiającą wszystkie zawody medyczne.W naszym projekcie mówimy nie tylko o naszych zarobkach, ale przede wszystkim o większych nakładach  na publiczną służbę zdrowia. Bardzo trudno było nam wszystkim wypracować ten dokument. Do dzisiaj jest rozdźwięk w niektórych grupach zawodowych, mimo to musimy być tam wszyscy razem. Przedstawiciel PZM będzie w naszym imieniu uzasadniał projekt w sejmie..Mieliśmy nadzieję na wejście do Sejmu naszych pzredstawicieli ale niestety Pan Marszałek Kuchciński zarządził tzw blokadę wejśćiówek do dnia 21 -07-2017- czt to przypadek?

Z ramienia naszej organizacji akcją kieruje Brabara Dudek i Ewa Ochrymczuk. Proszę kontaktować się w swoich miastach z Porozumieniem Rezydentów. Jedziemy wszyscy razem.

19-07-2017 godz. 14    Wiejska róg Matejki Warszawa