Zarówno do Pana Ministra Zdrowia jak i do Pana Prezydenta i do Pani premier złożone zostały podobnej treści postulaty.Podpisało je 37 organizacji.

Załączniki: