W dniach 25-26 kwietnia 2014r odbył się w Radkowie Krajowy Zjazd Delegatów OZZPDMiF. 

Podjęto wówczas następujące Uchwały:

Uchwała nr 1: Pensja dla pracowników etatowych ze średniej krajowej z roku 2014 na kolejne  4 lata, z czego: 1/3 etatu przyznana jest księgowej, 1/3 etatu przyznana jest Przewodniczącej Krajowego Związku Zawodowego, 1/3 do dyspozycji Zarządu Krajowego jako gratyfikacja zadaniowa dla pozostałych członków Prezydium rocznie do wysokości wolnej od podatku.

Uchwała nr 2: Rachunek bankowy, na którym zgromadzone są środki OZZPDMiF prowadzone są w formie elektronicznej przez księgową Elżbietę Janiszewską.

Uchwała nr 3: Osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w imieniu związku OZZPDMiF są Przewodnicząca Grażyna Musiałkiewicz i Elżbieta Janiszewska.

Uchwała nr 4: Ze względu na brak środków finansowych wszystkie wnioski o dofinansowanie na szkolenia zawodowe, które wpłynęły od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku nie będą realizowane.

Uchwała nr 5: Od 01 stycznia 2015 roku każdy członek związku ma prawo na dofinansowanie na szkolenia zawodowe w kwocie 380zł raz na dwa lata. ( Ta uchwała została anulowana kolejną uchwałą Zarządu Krajowego z powodu wzrostu kosztów wynikających z  aktywnego brania udziału członków naszej organizacji w manifestacjach, w posiedzeniach Komisji Trójstronnej , RDS, Komisji Zdrowia Branży Ochrony Zdrowia FZZ,  itp ).