Warszawa 28-0-2015

 

Kancelaria Prezydenta 14-10-2015
Konferencja Prasowa 14-03-2016