Stronę Rządową na spotkaniu reprezentowali Pani MZ Józefa Szczurek- Żelazko, Pan MZ Łukasz Szumowski,min: Dyr Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyr Rady Dialogu Społecznego Pan Jakub Bydłoń, Pan Piotr Jóźwicki.

Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele: Związku KZPMLD, Związku Techników Elektroradiologii, nasz zaproszony gość ze Związku "Fizjoterapia"oraz 4 osoby z naszej organizacji: Przewodnicząca,diagnosta, fizjoterapeuta i tech. elektroradiologii.

Minister Szumowski nie ma wątpliwości, że musimy dostać podwyżki. Spotka się w ciągu 2-3 tygodni z organami założycielskimi naszych szpitali ( powiatowych, wojewódzkich, klinicznych i resortowych) aby rozmawiać, dlaczego dyrektorzy nie dają nam podwyżek wiedząc jak mało zarabiamy. Mało tego, dyrektorzy wprowadzają nas w błąd twierdząc, że nie ma dla nas pieniędzy bo mimo zwiększonych wpływów do budżetu szpitali całą nadwyżkę pochłaniają pochodne pielęgniarek i lekarzy. To jest nieprawda. Wszystkie dodatkowe koszta wynikające  z podwyżek dla pielegniarek po przedstawieniu realnych wydatków są refundowane z Funduszu Zdrowia. Jeśli chodzi o lekarzy rezydentów to też idą dodatkowe  pieniądze min  za obowiązkowe  dyżury. Koszta podwyżek dla lekarzy specjalistów w 2/3 sa pokrywane. W najbliższym czasie ma być procedowana  ustawa o zawodzie technika, ponieważ do tej pory nie ma ustawy o tym zawodzie. Te działania mają doprowadzić do podwyżek celowanych dla naszych grup zawodowych. Minister Szumowski nie zgadza się z ustawą o minimalnym zasadniczym wynagrodzeniu, a szczególnie w kwestii  przyznania najniższego  współczynnika 0,64 dla  zawodu technika . Uważa że zawód technika powinien być wyodrębniony jako technik specjalista z wyższym współczynnikiem, szczególnie po 20- 30 latach pracy. Minister powiedział, że całe życie pracował z technikami i bez nich nie wykonałby żadnego zabiegu. W najbliższym czasie znowu bedzie nowelizacja  ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym. Trwają prace nad ustawą o bezpłatnych kursach specjalizacyjnych. Pan Minister obiecał również urlopy szkoleniowe dla naszych grup zawodowych- urlopy wypoczynkowe są dla wypoczynku a nie dla szkoleń, powiedział. Część z nas spotka się 26.11 br. z Panem Ministrem na Podzespole Komisji Trójstronnej. A kolejne spotkanie, w podobnym gronie już za miesiąc. Spotkanie trwało 2,5 godziny.