W dniach 20-22.04.2018r. odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów naszej oranizacji. Uroczystość w dniu 20.04.2018r. poświęcona była obchodom 20-lecia powstania OZZPDMiF.Gośćmi uroczystego spotkania byli: Dorota Garias- przewodnicząca FZZ, Krystyna Dębkowska- OZZPiP, Jacek Koszela reprezentant KIF, oraz przedstawiciele współpracujących z nami organizacji związkowych: Wojciech Werbicki- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Marek Rajkiewicz i Marek Włodarczyk- Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia. Galę uświetnili założyciele związku w osobach: Gabriela Żelazna, Anna Piaczyńska, Maciej Mraz, Genowefa Zarzycka, Urszula Majtyka. W gronie założycieli jest również Grażyna Musiałkiewicz i Elżbieta Janiszewska. Przewodnicząca G. Musiałkiewicz wręczyła podziękowania w postaci statuetek i dyplomów dla założycieli, gości oraz wyróżniających się działaczy. Każdy z gości zabrał głos. Dyskusja głównie dotyczyła dalszej współpracy. Omówiono również problemy dotyczące zawodów które reprezentujemy. 

Zapraszamy do galerii.