W związku z uczestnictwem naszych organizacji w marszu w dniu 24 09-2016 w Warszawie  zebranie Zarządu  naszej organizacji z dnia 16-09-2016 odwołane.