Jak wszyscy wiemy powstało porozumienie organizacji medycznych zrzeszajacych jednorodne zawody medyczne. Celem porozumienia jest wspólna walka o godne zarobki dla nas wszystkich. Wystosowaliśmy pismo o spotkanie do Pani Premier Beaty Szydło ,ale odpowiedzi udzieliła Pani Minister Beata Kempa. Wszystkie nasze pisma zostały przekierowane do Ministra Zdrowia bądź do Przewodniczącego Rady Dialogu  Społecznego Pana Piotra Dudy.Zwykła spychologia.Determinacja Pana Prezesa Krzysztofa Bukiela zaowocowała spotkaniem przedstawicieli zawodów medycznych z Panią Minister Beatą Kempą szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów które odbyło sie w dniu 11-07-2016 w Warszawie. Stronę. rządową reprezentował Pan Minister Konstanty Radziwiłłł, natomiast stronę społeczną  Maria A łaszkiewicz-Pietr/Ogólnoposki Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Roman Badach-Rogowski/Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego/,Krzysztof Bukiel /Ogólnopolski Związek ZawodowyLekarzy\,Lucyna Dargiewicz/Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielegniarek i Położnych/oraz Jarosław Biliński/Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.Atmosfera była bardzo gorąca.Każdy z przedmówców przedstawił problemy reprezentowanych przez siebie grup zawodowych. Podkreslono,że po raz pierwszy wszystkie grupy medyczne są razem i razem będziemy walczyć o godne zarobki. Propozycja ministerstwa zdrowia dotycząca płacy minimalnej dla poszczególnych grup medycznych jest dla nas nie do przyjęciaBez wzrostu nakładów na ochronę  zdrowia /wzrost pkb do 6% nie  da się w tej kwestii nic  zrobić w związku z powyższym oczekujemy spotkania z Panią Premier Beatą Szydło. Wykonujemy bardzo odpowiedzialną i trudną  pracę dla całego społeczenstwa i to Pani Premier powinna znaleźć czas na spotkanie z tymi od których zależy ludzkie życie .Mamy nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie.