W dniu 02-06-2016  odbyło sie zebranie przedstawicieli zawodów medycznych  skupionych w FZZ. Spotkanie zorganizowała P. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias na prośbę zainteresowanych stron/OZZPDMIF ,KZZPRM/.W trakcie dyskusji strony podjęły decyzję o wystąpieniu do Prezydium FZZ o akceptację powstania stałego zespołu ds/ochrony zdrowia.