W dniu 2 czerwca Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o związkach zawodowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym w ustawie związkowej - w szczególności osobom pracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji RP co oznacza, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową ma prawo do tworzenia oraz zrzeszania się w organizacji związkowej.