Plan spotkań ZG OZZPDMIF w 2016r

11 marzec,17 czerwic,16 wrzesień,09 grudzień

Z inicjatywy naszej organizacji  w dniu 25-01-2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli innych zawodów medycznych z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.Uczestnikami spotkania byli również  Pan Minister Piotr Warczyński oraz  Pan Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń.Stronę związkową reprezentowali  Grażyna Musiałkiewicz Przewodnicząca ZK OZZPDMIF ,koordynator porozumienia międzyzwiązkowego,Roman Badach Rogowski -Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,Iwona Kozłowska-Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycz

W dniu 15-12-2015 odbyło sie spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na które zaproszenie otrzymała również nasza organizacja.Na spotkaniu reprezentowała nas przewodnicząca naszego związku.Spotkanie poświęcone było wynagrodzeniom w sektorze ochrony zdrowia.Na spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele pracodawców jak i związków zawodowych.Zabierając głos G.

W dniu 2015-11-04 odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia  dotyczącego współpracy z organizacjami  reprezentującymi różne zawody medyczne.Wypracowaliśmy  wspólne stanowisko/czytaj załącznik/ i w związku z tym zapraszamy wszystkich którzy razem z nami byli w Warszawie w dniu 28-09-2015  oraz tych którzy zastanawiają się czy warto razem coś zrobić do współpracy.Podczas manifestacji pokazaliśmy ,że jesteśmy,mamy swoje problemy i będziemy wspólnie dalej walczyć.Nie pozwólmy na bycie "służbą dla służby zdrowia".

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wspólnymi działaniami przedstawicieli innych zawodow medycznych  na zebranie które odbędzie się  w dniu 04-11-2015 o godz.12 we Wrocławiu w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii ul. Kozanowska 109.

kontakt przew. Grażyna Musiałkiewicz 501474906 przewodniczaca@ozzpdmif.pl

 

W dniu 26-10-2015 Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o Zawodzie Fizjoterapii.Dziękujemy Panu Prezydentowi oraz wszystkim  tym którzy przycznili się do jej powstania jak rownież wszystkim za wsparcie w postaci apeli poparcia dla ustawy.Był to jeden z naszych postulatów manifestacji w dniu 28-09-2015. Teraz angażujemy sie do pracy nad pozostałymi tematami o które walczyliśmy. Grażyna Musiałkiewicz

W dniu 14-10-2015 odbyło się z naszej inicjatywy spotkanie dotyczące fizjoterapii a konkretnie ustwy która czeka na podpis Prezydenta.Spotkanie prowadził Pan Minister Wojciech Kolarski.Obecna była dyr Biura Dialogu i Inicjatyw  Obywatelskich Pani Grażyna Wereszczyńska oraz Pan Maciej Chojnowski.Stronę społeczną reprezentowali  Konsultant Krajowy  w dziedzinie Fizjoterapii Pan   Zbigniew Wroński,oraz jego poprzednik prof. Zbigniew Śliwiński ,przedstawiciele  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z jej przew.

Zarząd Krajowy OZZPDMIF  życzy wszystkim ratownikom pomyślności w pracy zawodowej,cierpliwości w walce o godną pracę i dobrą płacę oraz wszystkiego dobrego wżyciu osobistym.

                                                                Przewodnicząca ZK Grażyna Musiałkiewicz                                        

W związku z olbrzymim poruszeniem w tej sprawie informuję iż z dnia na dzień zostało zorganizowane spotkanie Pani Premier z ratownikami.Niestety nie mogli w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani bowiem zaproszenie było telefoniczne po godz. 15 ,a spotkanie nastepnego dnia o godz,9 w Warszawie. Przekazanie informacji w ten sposob mialo swój cel.90%ratowników uczestniczących w spotkaniu nie popierało naszego protestu i nie brało w nim udziału.Co też jest znamienne.

Dziekuję wszystkim uczestnikom manifestacji 28-09-2015 w Warszawie za tak liczny udział i pokazanie,że różnorodność zawodowa wcale nie musi dzielić jak uważają niektórzy lecz przeciwnie  potrafi scalić nasze  środowisko.zawodów medycznych.Wyrazy olbrzymiego podziękowania za wsparcie i udział  dla wszystkich uczestników niezaleznie od wykonywanej pracy.Dziękuję zwiazkowcom i nie tylko .W manifestacji bowiem brała udział spora grupa pracowników nie zrzeszonych w żadnej organizacji zwiazkowej.Nie będę tutaj wymieniać organizacji biorących udział w manifestacji- było ich bardzo dużo z róznych k

Strony