W imieniu Pani prezes KIDL Elżbiety Puacz oraz swoim własnym zapraszam wszystkie organizacje zrzeszone w  naszym porozumieniu jak również inne  na spotkanie, które odbędzie sie w dniu 2016-02-05 w Warszawie w siedzibie KIDL ul Konopacka 4. Tematem są sprawy dotyczące pracowników zatrudnionych w diagnostyce laboratoryjnej.Kontakt Przewodnicząca OZZPDMIF Grażyna Musiałkiewicz-501474 906