ZOBOWIAZUJĘ WSZYSTKIE ZARZĄDY ORGANIZACJI TERENOWYCH DO UDZIAŁU W PROTESCIE.PRZEWODNICZĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZORGANIZOWANIA JAK NAJLICZNIEJSZYCH GRUP CZŁONKÓW UCZESTNKÓW PROTESTU.PRZEWODNICZĄCA