Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia -to kolejna z organizacji która zgłosiła akces do współpracy. Dziękujemy i cieszy nas to ,że coraz więcej związków zawodowych widzi zasadność ścisłej współpracy i połączenia sił w walce o równe traktowanie wszystkich pracowników   ochrony zdrowia.Do zobaczenia w Warszawie.