Przedstawiam w kolejności moje pismo do Przewodniczącego FZZ Pana Tadeusza Chwałki oraz do członków Prezydium FZZ  i odpowiedź Pana Przewodniczącego  FZZ i stanowisko Prezydium FZZ  w sprawie postulatów innych zawodow medycznych.