W zakładce do pobrania są dwa plakaty do pobrania- na końcu listy  dokumentów do pobrania. Na plakatach są wymienione tylko dwa nasze zawody jakie repterentuje nasza organizacja, dlatego jest propozycja aby dopisać na wydrukowanym plakacie zawód technika elektroradiologii i technika analityki medycznej.