W dniu 26.07.2018 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie  Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia.

Efektem mojego udziału było zaproszenie przez Pana Ministra Szumowskiego przedstawicieli naszej organizacji na spotkanie. Spotkanie odbyło sie w dniu dzisiejszym o godzinie 9.15.  Z ramienia naszej organizacji udział wzięli: diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej, fizjoterapeuta i technik elektroradiologii.

Spotkanie było bardzo konstruktywne. Wszystkie problemy jakie zostały przez nas przedstawione spotkały się ze zrozumieniem ze strony Pana Ministra. Dyskusja była bardzo merytoryczna. Szczegóły spotkania zostaną omówione na spotkaniu Zarządu.

Zdjęcie ze spotkania w załączniku.

Przewodnicząca KZ

Ewa Ochrymczuk