W dniu 15.06.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego naszej organizacji.

Została podjęta uchwała w sprawie zwrotu kosztów podróży za Zjazd do Bystrzycy Kłodzkiej dla delegatów , którzy nie jechali wspólnie autobusem z Wrocławia i z powrotem. Zwrot kosztów podróży będzie na podstawie wypełnionego wniosku o zwrot ( do pobrania na stronie OZZPDMiF )  i dołączonych faktur za paliwo, biletów lub ich skanów do wysokości 75zł na delegata. We wniosku należy wpisać min. nr konta na który ma być dokonany zwrot, informacja czy to jest konto terenowej organizacji , czy osobiste. Zwrot za dojazd do Wrocławia osób , które jechały wspólnym autobusem, lub zwrot  powyżej kwoty 75 zł należy zwrócić z   konta terenowej organizacji.  Zwroty będą realizowane dla danego TOZ zgodnie z podjętą uchwałą, po uzupełnieniu zaległych składek członkowskich. Wniosek z załącznikami  wysyłamy mailem do Eli Janiszewskiej ( mail: esteraj@poczta.onet.pl) Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie zwrotów można uzyskać u Eli Janiszewskiej naszej księgowej ( nr tel: 501474905 ).

Zostały utworzone trzy zespoły, które będą się zajmowały problemami poszczególnych naszych zawodów: Zespół do spraw fizjoterapii, Zespół do spraw analityki medycznej,Zespół do spraw radiologii.

29.06.2018 roku można przyłączać się do protestu organizowanego przez PZM ( czarny piątek) nosząc czarne koszulki z napisem CZUJEMY SIĘ OSZUKANI( można wydrukować i przykleić do koszulki taki napis), biorąc dzień urlopu na żądanie, można iść oddać krew , lub iść na L4. Ale wiele naszych organizacji terenowych wciąż negocjuje z pracodawcą podwyżki, dlatego należy ten protest dobrze rozważyć, lub poinformować dyrektorów, np. że nie protestujecie przeciwko pracodawcom, ale przeciwko chorej Służbie Zdrowia.

Terminy najbliższych posiedzeń ZK OZZPDMif we Wrocławiu: 21.09.2018,          14.12.2018,       15.03.2019

Od 22.06.2018  do 08.07.2018  jestem na urlopie dlatego w tym czasie  tylko w  pilnych sprawach proszę dzwonić, lub pisać maila.

Ewa Ochrymczuk

przewodnicząca ZK OZZPDMiF