Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia"zaprosił nas na swój zjazd który odbył sie w dniach10-12-06 2016 w Mąchocicach.Naszą organizacje reprezentowała Przew. G. Musiałkiewicz i vice przew. B. Dudek. Rozmawialiśmy głównie o Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty. Przewodnicząca przekazała informacje dotyczące przystapienia do FZZ,poinformowała rwnież o Radzie Dialogu Społecznego i pracach Komisji Trójstronnej ds/ochrony zdrowia.