Z inicjatywy naszej organizacji  w dniu 25-01-2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli innych zawodów medycznych z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.Uczestnikami spotkania byli również  Pan Minister Piotr Warczyński oraz  Pan Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń.Stronę związkową reprezentowali  Grażyna Musiałkiewicz Przewodnicząca ZK OZZPDMIF ,koordynator porozumienia międzyzwiązkowego,Roman Badach Rogowski -Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,Iwona Kozłowska-Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,Beata Gruszczyńska-NSZZ Pracownikow z Wyższym Wykształceniem Medycznym-Inowrocław,Marek Rajkiewicz-Ogólnopolski Związek Zawodowy "FIZJOTERAPIA",Cezary Staroń -Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Piotr Gryba -Związek Zawodowy Pracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Lublin.Przedstawiliśmy problemy zawodowe  i płacowe środowisk które reprezentujemy.Mówiliśmy o potrzebie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.Niestety nie ma dla nas pieniędzy na już jeśli chodzi o podwyżki , natomiast  ministerstwo rozpoczęło  prace nad uregulowaniem wynagrodzeń wzorujac się na krajach unijnych. Wg Pana Ministra potrzeba na to około 2-3 mies.