W dniu 15-12-2015 odbyło sie spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na które zaproszenie otrzymała również nasza organizacja.Na spotkaniu reprezentowała nas przewodnicząca naszego związku.Spotkanie poświęcone było wynagrodzeniom w sektorze ochrony zdrowia.Na spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele pracodawców jak i związków zawodowych.Zabierając głos G. Musiałkiewicz przypomniała iż służba  zdrowia to nie tylko lekarz i pielęgniarka lecz także wszyscy pracownicy innych działów medycznych.Jako grupa innych zawodów oczekujemy od Pana Ministra w trybie doraźnym podwyżek na poziomie pielegniarskich/rozporządzene min. Zembali/ oraz rozwiązania problemu płac przez stworzenie minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach medycznych na bazie średniej krajowej w gospodarce narodowej.

Poza tym podkreśliła iż nikt z naszych grup zawodowych nie jest przeciwny podwyżkom dla pielęgniarek ,ale nie powinno się to odbywać kosztem wszystkich innych pracowników.Dyrektorzy niektórych szpitali wymuszają na innych organizacjach związkowych podpisywania zgody na wypłatę wynegocjowanych przez pielęgniarki podwyżek. Takie działania są niezgodne z prawem i nie maja nic wspólnego z określonymi w rozporządzeniu przepisami.Przewodnicząca przeczytała również list od Krajowego związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Pozostali uczestnicy zabierając głos równiez mówili o problemach innych grup medycznych,a także bardzo dużo padło krytycznych uwag co do obecnej sytuacji związanej z rozporządzeniem w sprawie podwyżek dla pielęgniarek.Padały również propozycje ze strony parcodawców jak najlepiej rozwiązać róznicowanie w wynagrodzeniach.Podsumowując Pan Minister poprosił o miesiąc cierpliwości co da mu czas na opracowanie wstępnych rozwiąząń omawianego problemu płacowego.Na spotkaniu była również przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych  Pani Iwona Kozłowska jako reprezentant porozumienia związkowego.Jako organizacja cieszymy się z takiej formy dialogu,wreszcie może usłyszymy ,że polska służba zdrowia to wszyscy którzy parcują z pacjentem i dla pacjenta.

Jak wszyscy wiemy mamy Krajową Radę Dialogu Społecznego i w ramach tej rady powstaje  zespół d/s ochrony zdrowia który będzie próbował rozwiązywać nasze problemy.Przewodniczącą jest Pani Urszula Michalska/OPZZ/ która bardzo dobrze rozumie nasze problemy.W załaczniku zaproszenie na spotkanie oraz pismo KZZPRM.

.W zaproszeniu pomyłkowo podano adres innej organizacji..