W dniu 2015-08-05 byliśmy uczestnikami spotkania z Ministrem Cezarym Cieślukowskim na którym obecni byli wszyscy przedstawiciele porumienia zawartego we Wrocławiu. Minister otrzymał od nas listę żądań z którymi wystapilismy.Naszą organizacje  reprezentowała pzrewodnicząca i kol. Maria Ałaszkiewicz-Pietr. Spotkanie nie przyniosło optymistycznego zakończenia. Szczegóły każda organizacja przekaże swoim członkom. Poniżej wspólna lista żądań.