• Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii
  Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
  Data rozprawy: 23.VI.2015 godz.: 13.30

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz