W zebraniu w Mąchocicach k/Kielc uczestniczyła G.Musiałkiewicz i Barbara Dudek.Przewodnicząca przedstawiła propozycję wspolnej współpracy.Pzredstawiciele ZZ FIzjoterapii będą uczestnikami  zebrania w dniu 2015-06  we Wrocławiu.