Przedstawiam stanowisko naszej organizacji odnośnie propozycji podwyżki plac przedstawionej na Komisji Trójstronnej.Stanowisko opracowałam wspólnie z kolegami z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, przesłane zostało również do FZZ.

Załączniki: