Styczeń 2016

Z inicjatywy naszej organizacji  w dniu 25-01-2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli innych zawodów medycznych z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.Uczestnikami spotkania byli również  Pan Minister Piotr Warczyński oraz  Pan Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń.Stronę związkową reprezentowali  Grażyna Musiałkiewicz Przewodnicząca ZK OZZPDMIF ,koordynator porozumienia międzyzwiązkowego,Roman Badach Rogowski -Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,Iwona Kozłowska-Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycz

Plan spotkań ZG OZZPDMIF w 2016r

11 marzec,17 czerwic,16 wrzesień,09 grudzień